Događanje

Obrana doktorske disertacije – Sandra Barač-Miftarević

08.12.2022.

13:00

h

_Obrana doktorske disertacije

  • FTHM

Temeljem čl. 27. st. 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa  39. sjednici, održanoj 14. studenog 2022. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu objavljuje da će

Sandra Barač-Miftarević

braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

UTJECAJ POLITIČKOG OKRUŽENJA NA ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA U DESTINACIJI: PRIMJER JADRANSKIH DESTINACIJA

u četvrtak 8. prosinca 2022. godine s početkom u 13:00 sati u Vijećnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (1. kat – dvorana A4)

izrađenu pod mentorstvom red. prof. dr. Tanje Mihalič, sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i komentorstvom dr. sc. Branka Blaževića, professora emeritusa sa Sveučilišta u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvupred  Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  • prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdanapredsjednica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • prof. dr. sc. Darko Prebežacčlan, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
  • izv. prof. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, članica, Sveučilište Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Zapisnik na obrani vodit će asistentica Romina Agbaba.

Obrana doktorske disertacije je javna.

Odluka

Javnoj obrani možete pristupiti i online, putem  MS Teams / poveznice:

Click here to join the meeting

Podijeli događanje na
Facebook
Twitter
Skip to content