Događanje

Obrana doktorskog rada – Antonio Dekanić

13.11.2023.

12:00

h

_Obrana doktorske disertacije

  • FTHM

Na temelju odredbe članka 62. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), čl. 27. st. 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa  54. sjednice održane 25. rujna 2023. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

objavljuje da će

Antonio Dekanić

braniti doktorski rad pod naslovom

MODEL GOSPODARENJA OTPADOM U OTOČNIM TURISTIČKIM DESTINACIJAMA

u ponedjeljak 13. studenoga 2023. godine s početkom u 12:00 sati

u Vijećnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (1. kat – dvorana A4)

Podijeli događanje na
Facebook
Twitter
Skip to content