Događanje

Obrana doktorskog rada – mr. sc. Ana Periša

07.05.2024.

12:00

h

Na temelju odredbe članka 62. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), čl. 27. st. 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa  11. sjednice, održane 27. ožujka 2024. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

objavljuje da će

mr. sc.  Ana Periša  

braniti doktorski rad pod naslovom

MENADŽMENT KVALITETE I ODRŽIVI RAZVOJ U HOTELSKOM PODUZEĆU

u utorak 7. svibnja 2024. godine s početkom u 12:00 sati

u Vijećnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (1. kat – dvorana A4)

Podijeli događanje na
Facebook
Twitter
Skip to content