Događanje

Obrana doktorskog rada-mr. sc. Kristijan Čović

07.09.2023.

09:00

— 12:00

h

Na temelju odredbe članka 62. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, čl. 27. st. 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa  52. sjednice održane 26. srpnja 2023. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

objavljuje da će

mr. sc. Kristijan Čović

braniti doktorski rad pod naslovom

KVANTITATIVNA ANALIZA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG TURIZMA U KONTEKSTU ČLANSTVA U EUROPSKOJ UNIJI

u četvrtak 7. rujna 2023. godine s početkom u 9:00 sati

u Vijećnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (1. kat – dvorana A4)

ODLUKA

DOKTORSKI RAD

Podijeli događanje na
Facebook
Twitter
Skip to content