Erasmus natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse

22.09.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

ERASMUS NATJEČAJI SVEUČILIŠTA U RIJECI U 2023.
Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse
https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-studente/

NATJEČAJ OTVORENOG TIPA
Natječaj će biti otvoren do iscrpljenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 1. ožujka 2025.
(Mobilnost moguća u razdoblju od 1.6.2023. – 31.7.2025.)
Natječaj za mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja
https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-osoblje/

Kontakt:
Centar za međunarodnu mobilnost / ERASMUS
Sveučilište u Rijeci, Kampus
zgrada Građevinskog fakulteta (soba G-033)
Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka
E-mail: international@uniri.hr

Skip to content