Erasmus info dani

Obavještavamo Vas da Centar za međunarodnu mobilnost povodom Erasmus dana (#ErasmusDays 13.-15.10.2022.) održava dva Erasmus info dana, 13. i 14. listopada 2022., na Kampusu te u Studentskom naselju I. G. Kovačić: 13.10.2022. od 9-11 h, Kampus Sveučilišta u Rijeci (Građevinski fakultet, Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka) 14.10.2022. od 12.30-14.30 h, Studentsko naselje Ivan Goran Kovačić (Franje Čandeka 4, 51000 Rijeka) […]

Skip to content