Objavljeno tiskano izdanje knjige “Hrana i prehrana” profesorice Grete Krešić

08.04.2024.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

O knjizi:

Iako je neposredni povod pisanju udžbenika Hrana i prehrana bila želja da se studentima osigura nastavni materijal, već je inicijalno ideja bila da se i široj čitateljskoj publici približe značajke nutritivne kvalitete pojedinih skupina hrane ali i uravnotežene prehrane.  U današnje vrijeme ova tematika intrigira širu populaciju koja je izložena velikoj količini (ne uvijek točnih) informacija, a istovremeno nedostaje publikacija na hrvatskom jeziku koje na znanstveno utemeljenom pristupu na jednom mjestu obrađuju značajke gotovo svih skupina hrane.

U prvom dijelu udžbenika opisuju se hrana i značajke njezine kvalitete, rukovanje hranom te hranjive tvari od kojih je građena. Ta su znanja nužna za razumijevanje specifičnosti svake pojedine skupine hrane koja je obrađena u nastavku udžbenika. Skupine hrane koje se nadalje obrađuju su: žitarice, voće i povrće, alkaloidna uživala (kava, čaj i kakao), vino, pivo, jaka alkoholna pića, meso, riba, mlijeko i jaja. Svako od navedenih poglavlja strukturirano je na sličan način: nakon što se određena skupina hrane definira, predstavljaju se relevantni podaci o njezinoj proizvodnji, preradi i konzumaciji, opisuju se njezin sastav, načini prerade, njezini proizvodi koji se mogu naći na tržištu i zdravstveni učinci njezine konzumacije. Takvim se pristupom čitateljima pružaju cjelovite informacije na temelju kojih mogu vrednovati značajke kvalitete svake pojedine skupine hrane i proizvoda. Posljednje poglavlje odnosi se na značajke uravnotežene prehrane, a cilj mu je čitateljima „odškrinuti vrata“ prema drugim područjima nutricionizma.

Osim studentima različitih fakulteta, ova knjiga je namijenjena i srednjoškolcima, stručnjacima koji se bave hranom i prehranom ali i svima onima koji kao potrošači žele produbiti znanja o hrani koju svakodnevno konzumiraju.

O autorici:

Greta Krešić redovita je profesorica u trajnom izboru i voditeljica Katedre za hranu i prehranu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci. Diplomirala je (1997.), magistrirala (2001.) i doktorirala (2005.) na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u području prehrambene tehnologije i nutricionizma. Od 1998. godine kontinuirano je zaposlena na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci s izborima u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje Nutricionizam. Prof. dr. sc. Greta Krešić prije ove knjige objavila je jedan sveučilišni udžbenik samostalno (Trendovi u prehrani) te jedan u koautorstvu (Procesi konzerviranja hrane – novi postupci).

Skip to content