Održan 1. sastanak fokus grupe u sklopu projekta HyPro4ST

02.05.2023.
/ Vijesti / /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

U utorak, 18.4. 2023. na FMTU je održan prvi sastanak fokus grupe u sklopu EU projekta HyPro4ST – Hybrid Project Management Skills for Sustainable Tourism, financiranog iz programa Erasmus+. FMTU je dio konzorcija od 17 partnera iz 6 europskih zemalja, a projektni tim Fakulteta čine prof. dr. sc. Marko Perić (voditelj projekta), doc. dr. sc. Vanja Vitezić i doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina. Fokus grupi su kao su-organizatorice prisustvovale i predstavnice Instituta za poljoprivredu i turizam kao drugog hrvatskog partnera na projektu: doc. dr. sc. Ana Težak Damjanić i Martina Begić mag. oec.

Fokus grupu dionika činile su:

  • Doc. dr. sc. Marinela Dropulić Ružić, direktorica poduzeća Meraklis, specijaliziranog za savjetovanje u području održivog menadžmenta ljudskih resursa
  • Tatjana Gulić Pisarević, ravnateljica Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića iz Poreča
  • Sanja Kantaruti, direktorica TZ Središnja Istra
  • Dr. sc. Jelena Kljaić Šebrek, direktorica poduzeća Wyg savjetovanja d.o.o.
  • Dr. sc. Klara Trošt Lesić, direktorica TZ Vrsar
  • Marina Žic, reputation management coordinator u Liburnia Riviera Hoteli d.d.

Fokus grupa se bavila izazovima održivog razvoja turizma i ulozi koju hibridni projektni menadžment može imati u doprinosu rješavanju tih izazova, a prikupljeni podaci bit će sastavni dio nacionalnog izviješća o potrebama na tržištu rada, kao dijela rezultata projekta Hypro4ST.

Skip to content