Održan prvi projektni sastanak ERASMUS+ CAMPMASTER projekta

02.11.2020.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Prvi sastanak CAMPMASTER projekta održan je 30. 10. 2020. u on-line okruženju. Glavni cilj CAMPMASTER projekta, financiranog kroz ERASMUS+ poziv Strateška partnerstva – K203, je izrada prvog europskog kurikuluma u području održivog menadžmenta kamping resort-a. Vodeći partner projekta je Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, a partneri su Sveučilišta u Bredi i Gironi, te kamping udruženja Hrvatske, Španjolske i Njemačke.

Na sastanku su kao predstavnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prisustvovali doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić, voditeljica projektnog konzorcija, dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Sandra Janković, izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić te asistentica Tatjana Špoljarić.

Na sastanku se osim financijskih i upravljačkih tema, raspravljalo o radnom planu svakog pojedinog intelektualnog rezultata projekta te je razrađen detaljan plan istraživanja potreba i kompetencija koje menadžeri u kamping industriji traže od svojih budućih zaposlenika. Temeljem rezultata upitnika početi će detaljnija izrada prvog europskog kurikuluma u području menadžmenta kamping resort-a.

Zadatak projektnog tima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je osim koordinacije međunarodnog projektnog konzorcija sveučilišnih partnera i predstavnika poslodavaca u kamping industriji, osmisliti, dizajnirati i implementirati otvorenu on-line platformu za učenje u kamping industriji. Platforma će biti dostupna svima kao otvoreni edukativni resurs.

Skip to content