Održana je 5. međunarodna statistička konferencija – ISCCRO’2024 pod nazivom ”DATA ANALYTICS: FUTURE CAREER ON DEMAND”

03.05.2024.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu održana je 𝟓. 𝐦𝐞đ𝐮𝐧𝐚𝐫𝐨𝐝𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜̌𝐤𝐚 𝐤𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐣𝐚 – 𝐈𝐒𝐂𝐂𝐑𝐎’𝟐𝟎𝟐𝟒 pod nazivom “𝐃𝐀𝐓𝐀 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐘𝐓𝐈𝐂𝐒: 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐄𝐄𝐑 𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐌𝐀𝐍𝐃”. Konferencija se održala u suradnji sa Hrvatskim statističkim društvom i Ekonomski fakultet Zagreb.

Plenarno izlaganje održao je 𝐩𝐫𝐨𝐟. 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐇𝐨𝐥𝐳𝐧𝐞𝐫 s Instituta za međunarodnu ekonomiju, Beč, Austrija na temu „𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥, 𝐄𝐚𝐬𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡𝐞𝐚𝐬𝐭 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞 – 𝐜𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐞𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲?“

Održana je i panel diskusija na temu „𝐃𝐲𝐧𝐚𝐦𝐢𝐜 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐝𝐚𝐭𝐚: 𝐓𝐡𝐞𝐨𝐫𝐞𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐯𝐬 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐢𝐧 𝐞𝐦𝐩𝐢𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐩𝐞𝐫𝐬“ od 𝐩𝐫𝐨𝐟. 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐞 𝐒̌𝐤𝐫𝐚𝐛𝐢𝐜́ 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐜́ s Ekonomski fakultet u Splitu, Faculty of Economics, Business and Tourism. Kao nastavak aktivnosti, 𝐢𝐳𝐯. 𝐩𝐫𝐨𝐟. 𝐝𝐫. 𝐬𝐜. 𝐓𝐨𝐦𝐢𝐬𝐥𝐚𝐯 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐧 s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu održao je panel diskusiju na temu„𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐢𝐧 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭“.

Tijekom tri dana prezentirana su znanstvena istraživanja domaćih i inozemnih kolega iz raznih područja, te su u sklopu konferencije održane su istraživačke i metodološke radionice za doktorande.

U organizaciji i radu konferencije su sudjelovale 𝐢𝐳𝐯. 𝐩𝐫𝐨𝐟. 𝐝𝐫. 𝐬𝐜. 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐧𝐚 𝐇𝐨𝐝𝐳̌𝐢𝐜́, 𝐝𝐨𝐜. 𝐝𝐫. 𝐬𝐜. 𝐉𝐞𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐌𝐮𝐬̌𝐚𝐧𝐨𝐯𝐢𝐜́ te više asistentice 𝐝𝐫. 𝐬𝐜. 𝐓𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐅𝐚𝐭𝐮𝐫 𝐒̌𝐢𝐤𝐢𝐜́ i 𝐝𝐫. 𝐬𝐜. 𝐉𝐞𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐃𝐨𝐫𝐜̌𝐢𝐜́ uz podršku dekana 𝐩𝐫𝐨𝐟. 𝐝𝐫. 𝐬𝐜. 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐜́𝐚. Zahvaljujemo svima na angažmanu!

Skip to content