Probni pristup – SAGE

Dragi korisnici, od 15.5.-26.06. imati ćete pristupa velikoj kolekciji sadržaja poznatog izdavača SAGE. Svi sadržaji će vam biti omogućeni preko IP adrese Fakulteta. Sadržaji: SAGE Video Business and ManagementSAGE Video Counseling and PsychotherapySAGE Video Criminology and Criminal JusticeSAGE Video EducationSAGE Video LeadershipSAGE Video Media, Communication & Cultural StudiesSAGE Video Politics and International RelationsSAGE Video PsychologySAGE […]

Skip to content