U sklopu projekta Bolster organizirane fokus grupe sa ženama, mladima Grada Pule te stanovništvom Labinštine

29.11.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je tijekom mjeseca studenog organizirao fokus grupe sa ženama, mladima Grada Pule te stanovništvom Labinštine na temu prilika i izazova pravedne tranzicije u sklopu Horizon projekta Bolster – Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainablity Transitions in Europe.

Cilj fokus grupa je bio okupiti dionike, upoznati ih sa Europskim zelenim planom te mogućnostima koje pruža Fond za pravednu tranziciju. Diskutiralo se o prilikama i izazovima pravedne tranzicije s kojima se suočavaju te mogućim rješenjima.  Zaključeno je da nitko ne bi trebao biti izostavljen u tranziciji te je ključna pravovremena komunikacija između svih dionika.

Kao dio europskog zelenog plana i u svrhu ostvarenja cilja EU-a da klimatsku neutralnost postigne na učinkovit i pravedan način, Europska komisija uspostavila je Mehanizam za pravednu tranziciju, uključujući Fond za pravednu tranziciju. Mehanizam za pravednu tranziciju je usmjeren na one regije i sektore koje je najviše pogodila tranzicija jer su ovisni o fosilnim gorivima te o industrijskim procesima koji proizvode velike količine stakleničkih plinova poput čelika, cementa, petrokemije i kemijske industrije. U Republici Hrvatskoj određene su Sisačko-moslavačka i Istarska županija kao regije s najintenzivnijim emisijama stakleničkih plinova gdje će se kroz Fond za pravednu tranziciju podupirati ulaganja u područja kao što su digitalna povezanost, tehnologije čiste energije, smanjenje emisija, regeneracija industrijskih objekata, prekvalificiranje radnika i pružanje tehničke pomoći..

Cilj Bolster projekta je razumjeti kako na marginalizirane zajednice utječu politike povezane s Europskim zelenim planom i povećava li njihovo uključivanje u procese donošenja odluka potporu tranzicijskim planovima. FMTU je dio konzorcija 12 partnera iz 12 europskih zemalja, a projektni tim Fakulteta čine izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić, prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić te dr. sc. Tanja Fatur Šikić.

Skip to content