Zeleno čini razliku – akcija pošumljavanja

12.11.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

U organizaciji Sveučilišta u Rijeci te Zaklade Sveučilišta u Rijeci i u suradnji s Hrvatskim šumama 11. studenog 2023. je provedena akcija pošumljavanja. U akciji je uspješno posađeno 700 sadnica autohtonih vrsta crnog bora i hrasta medunca na prijedlog i uz nabavu upravo stručnih suradnika Hrvatskih šuma. Sadnice su posađene na lokaciji Draški breg, gdje lokacija pruža divan pogled na šire područje grada Rijeke, ali i sami kampus Sveučilišta u Rijeci. Iako je sam doprinos obogaćenjem šumske vegetacije znatan, očekuje se kako će novoniklo drveće (posađeno na površini od otprilike 2.000 kvadratnih metara) dugoročno doprinjeti i kao zaštita od vjetra te spriječiti eroziju tla. Akcija pošumljavanja organizirana je simbolično i u čast 50 godina Sveučilišta u Rijeci te 20 godina Zaklade Sveučilišta u Rijeci. Sudjelovanjem u ovoj akciji članovi Eko odbora kao i svi sudionici doprinijeli su ciljevima održivog razvoja: br.11 održivi gradovi i zajednice, br. 13 zaštita klime, br. 15 očuvanje života na zemlji te br. 17 partnerstvom do ciljeva.

Skip to content