Obrana doktorskog rada – Antonio Dekanić

Na temelju odredbe članka 62. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), čl. 27. st. 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa  54. sjednice održane […]

Obrana doktorskog rada – Irena Šker

Na temelju odredbe članka 62. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, čl. 27. st. 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa  54. sjednice održane 25. rujna […]

Obrana doktorskog rada – mr. sc. Vedran Zubović

Na temelju odredbe članka 62. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, čl. 27. st. 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa  47. sjednice, održane 3. travnja […]

Obrana doktorske disertacije – Maja Buljat

Temeljem čl. 27. st. 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa 39. sjednici, održanoj 14. studenoga 2022. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu objavljuje da će Maja […]

Obrana doktorske disertacije – Sergej Gričar

Temeljem čl. 27. st. 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa 39. sjednici, održanoj 14. studenoga 2022. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu objavljuje da će dr. […]

Obrana doktorske disertacije – Sandra Barač-Miftarević

Temeljem čl. 27. st. 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa  39. sjednici, održanoj 14. studenog 2022. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu objavljuje da će Sandra […]

Skip to content