Prošlost

Krajem 19. stoljeća područje Opatije, pa tako i Ike, zbog vrlo povoljnih klimatskih i meteoroloških uvjeta, ubrzo nakon ostalih europskih kupališta i termi, prepoznato je kao klimatsko lječilište. Na mjestu današnjeg Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu nekada je djelovao lječilišni objekt. Iz starijih izvora može se razlučiti kako je unutar ove zgrade bio smješten svećenički sanatorij. Tadašnje lječilište bilo je ustanova namijenjena liječenju određenih bolesti te oporavku i odmoru bolesnika. Riječ „sanatorij“ u nazivu Sanatorio Priestheim ili Priester Sanatorium preuzeta je iz talijanskog jezika, a predstavlja zdravstvenu ustanovu  namijenjenu liječenju ili oporavku određenih skupina bolesnika. Podiže se u krajevima gdje meteorološke i klimatske prilike pogoduju ozdravljenju. Priroda postaje utočište za stanovnike velegrada, a aristokracija i imućniji slojevi društva prvi su otkrili čari Sredozemlja. Ljetovanja i morska lječilišta postala su rješenje za „bolesti grada“.

Za vrijeme Austro-ugarske monarhije ovdje su se liječili pripadnici vojske, ratne mornarice, teritorijalne austrijske policije, namještenici dvora i države, pokrajinski i općinski namještenici te svećenici i učitelji narodnih i gradskih škola. U tadašnje vrijeme, a početkom 20. stoljeća, postojala su tri doma za svećenike na područjima koja su bila pod vlašću Austrije, a ti domovi su: Rudolfinum iz Gorizie, Philippinum u Meranu te lječilište u Iki Kaiser Franz Joseph Priester-Sanatorium, sve podignuto na inicijativu monsinjora Dominika Filipa.

Začetci visokoškolskog obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo datiraju iz razdoblja osnivanja dvogodišnje Više ekonomske škole ugostiteljskog smjera 1960. godine u Opatiji, i godinu dana kasnije uvođenjem turističkog smjera pri Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Odjel za ugostiteljstvo i turizam te Viša škola iz 1974. godine, objedinjuju svoj rad te kao posljedica nastaje Hotelijerski fakultet. Od 1987. do danas fakultet djeluje u Iki pod nazivom Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Niz uprava, generacije nastavnika i djelatnika uložili su veliki napor u razvoj jedinstvene visokoobrazovne institucije usmjerene prema obrazovanju kadrova za turizam, ugostiteljstvo i održivi razvoj. Njihovi rezultati vidljivi su danas kada je znanstvena, nastavna i stručna aktivnost Fakulteta prepoznata u međunarodnom okruženju. Fakultet je nositelj i/ili partner na mnogobrojnim znanstvenim, stručnim i europskim projektima te organizator znanstvenih i stručnih konferencija i skupova. Fakultet, također, aktivno surađuje s gospodarstvom, javnim sektorom, civilnim društvom te s ostalim visokoškolskim institucijama.

Ažurirano 16.01.2024.

Skip to content